Kabul Edilen Bildiriler
  
Aşağıdaki bildiriler IEEE SİU2008'de sunulmak üzere kabul edilmiştir. Özel oturum bildirileri ayrıca duyurulacaktır. Kurultaya gösterilen ilgi için bütün yazarlara teşekkür ederiz.
 
128. Örtüşmüş Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Süper Çözünürlüklü Görüntü Oluşturma
131. ÜSTÜN BİR DÜZENSİZ LDPC KOD TASARIMI ÜZERİNE
132. Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme
134. 3B Yüzlerin Ölçek ve Dönüşümden Bağımsız Öznitelikler ile Gösterilmesi
135. KONUŞMACI TANIMA SİSTEMİNDE ÇAPRAZ İLİŞKİNİN KULLANILMASI
139. Bölge Tabanlı Çizge Kesik Görüntü Bölütlemesi
143. Wavelet Analiz Yöntemi Kullanılarak Doğu Anadolu Fayındaki Çizgiselliklere Bir Bakış
145. Video Sahne Sezme İçin Çizge Temelli Bir Yaklaşım
146. Arkeolojik Kalıntılarda Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) Kullanılarak Yapı Sınırlarının Saptanması
147. VERİCİ ANTEN SEÇİMLİ UZAY-ZAMAN KAFES KODLU OFBÇ
149. BİR YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAKIT DEPOSUNUNA İLİŞKİN TİTREŞİM SİNYALLERİNİN ANALİZİ
150. Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma
151. Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Akıllı Anten Tabanlı Konum Belirleme
152. Normal Dağılımlı Nesnelerde Tsallis İmge Bölütlemesi
153. 12-Elamanlı Silindirik Mikroşerit-Yama Anten Dizini İle Yeni Bir Yapay Sinir Ağlı Yön Bulma Algoritması
154. EMG İşaretlerinin Özniteliklerinin Belirlenmesinde LBG Algoritmasının Kullanımı
155. Hiperspektral Görüntülerin Bulanık Yaklaşımlarla Bölütlenmesi
158. Yeni Yüksek Başarımlı CMOS Tam Farksal İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı
159. Kısıtlanmış Bir-Bit Dönüşümü, Seyrek Arama Noktaları ve Kısmi Hata Araması Kullanarak Hızlı Görüntü Stabilizasyonu
160. Meydan Okuma Karşılık Verme Protokollerini Kullanan Güvenli Bir Steganografi Sistemi
162. Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi
163. TDD-MIMO Sistemleri için AR Modellemeye Dayalı Doğrusal Tahmin ile Performans İyileştirmesi
164. Sıradüzensel Kümeleme İçin Yeni bir Uzaklık Ölçütü
165. Işığın kırılma kanununa bağlı yeni bir kenar belirleyici
166. 2 Boyutlu bir Güneş Işınım Şiddeti Modeli
167. Yerel Öznitelikler ve Graf Eşleştirme ile Uydu Görüntülerinde Yerleşim Bölgelerinin Bulunması
168. HİPERTİROİDİ TEŞHİSİ İÇİN BİYOKİMYA PARAMETLERİNDEN BİRLİKTELİK KURALLARI ÇIKARIMI
170. Simetrik Dikgenleştirme Kullanan Karmaşık ICA Algoritmalarının Yakınsama Analizi
171. Medikal İmgelerin Standart Yeğinlik Ölçeğinde, Esnek ve Çok Çözünürlüklü Çakıştırılması
172. Doku İmgelerinin Tam Otomatik Geri Çatılması
173. Robot Manipülatörler İçin M-ANFIS ve SA ile Modele Temelli Arıza Bulma ve Yalıtımı
174. El Yazisi Belgelerde Kelime Tabanli Arama
176. Resim Arama Sonuclarinin Cizge Tabanli bir Yontemle Yeniden Siralanmasi
177. Gözlük Tabanlı bir Göz Hareket Takip Sistemi
179. Dağıtık Video Kodlama için Yan Bilgi Üretimi Algoritmalarının Çözümlemesi
180. Çoklu Hedef İzlemede Elektronik Taarruz (ET) Sisteminin Geliştirilmesi
181. Uzak ve Orta Dalga Boylu Kızılötesi Görüntü Kaynaşımı Amaçlı Kaynaşım Algoritmalarının ve Kontrast İyileştirme Algoritmalarının Değerlendirilmesi
182. İmge Renklendirme İçin Karma Bir Yöntem
183. Çoklu Eşlemenin l1 Normunda Gerçekleştirilmesi
186. Gözlem Kaymalı En Büyük Olabilirlik Kestirim Yöntemi İle Hareketli Genişbant Kaynağın Konum Kestirimi Ve Takibi
188. Frekansa Bağlı Sönümlemeli Kanallarda Yığıt Denkleştiricinin Başarımı
189. Blackman Kırmık Dalgabiçiminin Kullanıldığı Genelleştirilmiş Çoktaşıyıcılı DD-KBÇE Sistemin Nakagami-m Sönümlü Kanallardaki BHO Performansı
190. Hiperspektral Görüntülerin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Boyutunun İndirgenmesi ve Bölütlenmesi
191. Parametrik Olmayan Bağımsız Bileşen Algoritması Kullanılarak Anne Karnındaki Çocuğun ECG’sinin Ayrıştırılması
193. Kompleks Üstel Fonksiyonların Parametrelerinin Radar Kara Kargaşası ve Tek Gözlem Altında İleri Geri Doğrusal Öngörü Yöntemi Kullanılarak Bulunması
194. Türkiye Elektrik İletim Sistemi için Yurt Çapında Güç Kalitesi İzleme Ağı ve Veri Değerlendirme Merkezi: Güncel Gelişmeler
197. Çoklu-Anten Çok-Gönderim-Yollu Sönümlemeli CDMA Kanallarında Uzaysal Alım Çeşitliliği ve Işın Oluşturmanın Kodlanmış Hata Oranı Tabanlı Karşılaştırmalı Analizi
198. Türkçe Metinlerin Benzerliklerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Yöntem
200. Parmakizinden Yüze Geçiş: Yeni Bir Yaklaşim
201. Çokfazlı-FFT Tabanlı Kanallaştırıcının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi
203. OFDM Sistemler için Pilot Tabanlı Yinelemeli Kanal Kestirimi
204. Sınır Eşlemeye Dayalı Yarı-Saydam TV Logosu Tespiti
205. Olasılık Yayılımı Algoritması Kullanarak CDMA İçin Pilot Yardımlı Çoklu Kullanıcı Sezimi
206. Kümeleyici Topluluklarının Başarısını Etkileyen Faktörler
210. Dijital İmgelerde Çok Katmanlı DWT ile Damgalama Metodu
211. Ses Yolu Rezonans Frekanslarının Dinamik Programlama ve Kalman Süzgeci Yardımıyla İzlenmesi
212. Karekök Bölgede Çalışan Doğrusal Geçişiletkenliği Devresi
213. Çoklu Beyin Yapılarının Bağlaşık, Parametrik Olmayan Şekil Önbilgisi Kullanılarak Bölütlenmesi
215. Işıklılık Dönüşümü Temelli Uyumlama Kullanan Blok Hareket Kestirimi
216. Sınıflandırma problemlerinde sınıflandırıcı performanslarının karşılaştırılması : Eleştiri ve Öneriler
217. Röle Destekli Taşıttan Taşıta İşbirlikli İletişimin Performans Analizi ve Optimizasyonu
218. Transformatör İç Arızalarının Çözümlenmesinde BBA ve TBA Yöntemlerinin Karşılaştırılması
219. Azaltılmış Dinamik Aralıklı Alt Görüntü Parlaklık Değişimine Dayalı Steganografi
220. ANTI-MYCIELSKI SAYI URETECİNİN RASTSALLIK ANALİZİ
221. Yüz Tanıma için Yüz Özelliklerine Uyumlu Bir-bit Dönüşümü
222. Genel Amaçlı Konik Kesit Fonksiyonlu Sinir Ağı Tümdevresi Üzerinde Obje Tanıma
224. Çoklu Hedefler için Doğal Rezonans Tabanlı bir Elektromanyetik Hedef Tanıma Yönteminin Teorisi ve Uygulaması
225. Dalgacık ve Birleşik Dalgacık Paket Dönüşümü Kullanarak Kalp Aritmilerinin Sınıflandırılması
226. Dağıtık Yapıdaki Türkçe Sürekli Konuşma Tanıma Sisteminin Patlamalı Paket Kaybı Durumda Başarımının İyileştirilmesi
228. TEKİL DEĞER AYRIŞTIRMASI TEMELLİ UZAMSAL BÖLGE EVRENSEL GİZLİ YAZI ANALİZİ
229. IEEE 802.15.4 Standardında Garantilenmiş Zaman Dilimi Başarımı ve Algılayıcı Düğümleri ile Eşzamanlı Veri Edinme
230. Plaka Yeri Tespit Probleminin Çözümünde Genetik Algoritma Parametrelerinin Etkisi
231. CAN Temelli Gezgin Bir Model Aracın Ses Aktivasyon Sistemi ile Kablosuz Kontrolü
232. Peşpeşe Katıştırma ile Geliştirilmiş Maliyet-Etkin Bir Parmak İzi Doğrulama Sistemi
233. 3B Nesne Arama için İstatistiksel Skor Tümleştirme
234. Güç Kalitesi Olaylarının Sınıflandırılması İçin Öznitelik Seçimi
235. Diferansiyel Gelişim Algoritması Kullanarak IIR Süzgeçlerin Tasarımı
236. Dik Dönüşüm Matrisi Üreten Blok Dalgacık Süzgeç Katsayılarının En Dik İniş Algoritması İle Bulunması
237. Insan Hareketlerin PIR-Sensör Tabanlı bir Sistemle Sınıflandırılması
238. Röleli Kanallarda Çeşitlemenin Arttırılması: Hüzme Oluşturma ve Röle Seçimi
239. Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme İçin Kod Tasarımı
240. İvmeölçerler yardımıyla Diz Eklemi Sinyallerinin Toplanması ve Analizi
242. Bağımsız Bileşen Analizi için Düşük Maliyetli Eşzamanlı Çoklu Kanal Ses Yakalama Sistemi
243. Trafik Akış Hızının Hareket Vektörleriyle Belirlenmesi
244. Kapsamlı Bir 3B Yüz İfade Veritabanı ve Esnek Kayıtlanması
245. Çemberler için Hough Dönüşümü yardımıyla Özişler Antibiyogram Önlenim Bölge Çapı Belirleme
246. Yüksek Çözünürlüklü Geliş Açısı Kestirimi için Veri Uzatmaya Dayalı Yeni Bir Yaklaşım
248. Çoklu Kullanıcılı Çoklu Antenli Sistemlerde İşbirlikli İletim
250. Aort Kapakçık Kan Akışının Kaotik Davranışının İncelenmesi
251. İmge Kodlaması için Dalgacık Paketlerinde Küresel Gösterim
252. TROİD GÖRÜNTÜLERİNDE DOĞRUSALTAHMİN EDİCİYLE GÖRÜNTÜ BOYUTLANDIRMA UYGULAMALARI
253. Endovasküler Müdahalelerde X-Ray Videodan Kılavuz Teli Izleme
254. Olasılıksal Yapay Sinir Ağlarının Dalgacık Dönüşümü ve Temel Bileşenler Analizi ile Motor Arıza Tanısında Kullanılması
255. Görevdeş Ağlarda Entropi Önler Algoritmalar ile Topolojiye Bağlı Bilgi Yayılımı
257. Modifiye Bitüm Görüntülerinde Gabor Öznitelikleri ile Doku Analizi
258. Hız Kontrollü Doğrusal Dağılım Uzay-zaman Kodları
259. Kullanıcı İşbirlikli Telsiz Görevdeş Ağlarda Ölçeklenebilir Video İletimi
263. Çoklu Biyodizin Hizalama Probleminde Kullanılan Amaç Fonksiyonlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi
265. 3-Boyutlu Orman Yangını Yayılımı Sistemi
266. Otomatik TV Logo Tanılama
267. Ampirik Kip Ayrışımı Temelli Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması
269. Hiperspektral Görüntülerin Uyarlamalı Eşik Temelli Faz Korelasyonu Kullanılarak Bölütlenmesi
270. Simetrik Anahtar Kripto ile Bir Parola-tabanlı Anahtar Oluşturma Protokolü
272. Dalgacık ve Yaklaşık Entropi Analizi ile Rulman Hatalarının Belirlenmesi
273. H.264/AVC Videolarında Sahne Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
275. 2-Boyutlu DOA Kestirimi için Düzenli ve Düzensiz V-şekilli Dizilimler
276. 802.11 ve 802.16 Teknolojilerinin Video Aktarım Performanslarının NS2-EvalVid Ortamında Karşılaştırması
277. MİKROFON DİZİLERİ KULLANARAK TI DAVİNCİ PLATFORMUNDA AKUSTİK KAYNAKLARININ UZAMSAL KONUM TESPİTİ
278. DOKU SINIFLANDIRMA İÇİN BİR OPTİMUM ÖZELLİK ÇIKARMA YÖNTEMİ
279. Otomatik Konuşma Bölütlemede Dudak Görüntülerinin Kullanımı
281. Göğüs Kanseri İçin Temel Bileşen Analiz Yöntemi Tabanlı Uzman Teşhis Sistemi
285. Zamanla Değişen Kanallar Varlığında DS-CDMA Sistemler için İteratif Alıcı
287. Plaka Bulmada Çoklu Öznitelik Kullanma
288. İmge Kareleri Kullanan Yeni Bir Steganografi Yöntemi
289. Çok-Bakışlı Video Dizilerinden Zamanla Değişen Yüzey Geriçatımı
290. Dik Kanallara Sahip Bir Telsiz Sensör Ağında Kanal Kestirim Hatasının Kaynak Kestirimcisinin Başarımına Etkisi
291. Çoklu Model Parçacık Filtresi ve Etkileşimli Çoklu Model İKF’nin Manevra Yapan Hedef Takibinde Karşılaştırması
292. Ön-İşlem Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerde İlgililik Vektör Makineleri ile Sınıflandırma Başarımının Arttırılması
293. Kalp Hastalıkları Veri Tabanı için Sınıflandırma Kurallarının Bulunması
294. Sürekli-Zamanlı Kaos ile Rastgele Sayı Üreteci Tasarımı
295. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Sesüstü Haberleşme
296. İlintropi Kullanılarak Müzik Aletlerinin Sınıflandırılması
297. Yeni Karma Röle ve Kod Seçme Protokolü
298. MR Görüntülerinden Bulanık Mantık Tekniklerini ile MS Plaklarının Bölütlenmesi
299. Kesirli Fourier Bölgesinde LMS Tabanlı Uyarlanır Süzgeçleme Algoritmaları ile Aktif Gürültü Kontrolü
300. Dalgacık Dönüşümü ve ROC Analizi Yardımıyla Silindirik Hedeflerin Sınıflandırılması
301. İşbirlikli Dengeli Uzay-Zaman Blok Kodlarının Başarım Analizi
302. HSA ile Sayısal Görüntülerde Kenar Çıkarımı için Klonal Seçme Algoritması Tabanlı Şablon Katsayısı Öğrenimi
304. Tümyönlü İmgelerde Kenarların ve İlgi Noktalarının Tespiti
305. İleri Sentetik Açıklıklı Radar Görüntüleme Algoritmalarında Parametre Seçimi
306. PIR Sensörüyle Alev Tespiti
307. FlexRay protokolu statik bölütü için mesaj çizelgelenmesi
308. Görüntülemeli Kızılötesi Arayıcılar için Bir Hedef İzleme Algoritması Geliştirilmesi
309. MRF ile Modellenmiş İmgelerde 2B Parçacık Süzgeci Gerçeklemesi
310. Dürtün Gürültülü Ortamda V-BLAST Başarımı
311. Yarı Denetimli Kümeleme ile Görüntü İçeriğine Açıklayıcı Not Üretme
312. Yığılmış Genelleme Sınıflandırıcılarının Performans Analizi
313. EMS (Esnek Makroblok Sıralama) Kullanarak Telli ve Telsiz İletimde Hataya Esnek Kodlama
314. dagitik ayri olayli denetleyiciler icin paylasimli ortamda haberlesme
316. Kısa Süreli Mikrodizi Serilerinin Analizi ve Biyolojik Anlamlandırması
317. Örnek Seyreltilmemiş Dalgacık Paket Dönüşümü-Duyusal Filtre Öbeği ve ÇM_LSG Kestirimi ile Konuşma Pekiştirme
319. Uçtan Uca Modelleme ile En İyi Stereo Video Kesintisiz İletimi
321. Çokyollu Ortamda Çapraz Belirsizlik İşlevi - Yön Bulma Tekniğinin Başarım Analizi
322. Bilgisayarlı Görü Yöntemleriyle Sürücüde Uykululuğun Sezimi
325. Genetik Algoritma ile çok kullanıcı DFBÇ sistemleri için toplam veri hızı enbüyüklemeli uyarlanır alttaşıyıcı ve bit yerleşimi
326. Melez Özyineli İki Teknikli Varış Zaman Farkına Dayalı Verici Konum Tespiti
327. Doğrusal Düzensiz Dizilerde Dizi Aradeğerlendirme İle Geniş Bant İşaretlerin Geliş Açısı Tahmininde Renkli Gürültü Durumunun İncelenmesi
328. Bilgisayarla Görü ile Orman Yangını Tespit Yöntemi
330. Kontrastı Arttırılmış Batın MR Görüntülerinin Bölütlenmesi ve Çakıştırılması
331. Amaca Yönelik Ayrıt Saptama
332. Hedef Izleme Algoritmalarının Sualtı Ortamındaki Performans Karsılastırması
333. Kısıtlanmış 1-Bit Dönüşümü Temelli Hareket Kestirimi Algoritmasının HVTDD Yaklaşımıyla Tasarımı
334. Devre Yapısını Değiştirmeden, İkinci Derece Fark Alıcı AB-Sınıfı Logaritmik Ortam Evrensel Süzgecin Gerçekleştirilmesi
335. Karma Uyarımlı Doğrusal Öngörüm Kodlaması Tabanlı Fısıltılı Konuşmadan Normal Konuşma Elde Etme Sistemi
336. Çoklu-Çönüzürlüklü Eigen ve Fisher Uzayı tabanlı Yüz Tanıma
337. 4B Ayrık Kosinüs Dönüşümü ile Yüz Tanıma
339. Kalp Hızı Değişkenliği Analizi Frekans Alanı Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması
340. Bozulmuş Fındıkların Multispektral Görüntüleme ile Tespit Edilmesi
341. Renkli Histogram Eşleştirme tabanlı yeni bir Yüz Tanıma Sistemi
344. Çoklu Streamli P2P Video on Demand Sistemlerin Dayanıklılık Modellemesi ve Analizi
345. Kör Kanal Denkleştirme İçin Bulanık Mantık Esaslı Uyarlanır Beyazlaştırma
346. Üç-Boyutlu Koroner Damar Parçalarının Üç Keyfi Açıdan Alınmış Anjiyo Görüntülerindeki Kenarlardan Elde Edilmesi
348. NTF ile Gözü Kapalı Kaynak Ayrıştırma Başarımının Algısal Ses Kalite Kriterlerine Göre Analizi
350. Duyarga Ağları için bir Gama Eşuyumcusu Tasarım ve Uygulaması
351. Gezgin Tasarsız Ağlar için Taşırma Tabanlı Yönlendirme Yordamı
352. SVC Kodlanmış Videonun DCCP Üzerinden Akışı
353. HSV RENK UZAYINDA FRAKTAL BOYUT KULLANILARAK BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
355. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Bilineer Dönüşüm ile Sayısal Süzgeçlerin Tasarımı
358. OPTİMAL SON-İŞLEM VEYA DÖNGÜ-İÇİ VİDEO SÜZGEÇLEMESİ İÇİN TEK-BOYUTLU SÜZGEÇLEME VE SÜZGEÇ KATSAYILARININ SIKIŞTIRILMASI
360. 3B Gabor Çerkirdekleri ile Hareket Analizi
364. Ölçekten Bağımsiz Öznitelik Dönüşümü Kullanarak Stereo Kamera İle Üç Boyutlu Kafa Takibi
365. Kablosuz Ağlarda Çoğagönderim için Yeni bir Yol Atama Algoritması
366. DD-KBÇE Sistemlerinde Frekans Tepki Şekillendirici EOK Algoritması Kullanarak Uyarlanır Kanal Kestirimi
367. Akıldan Aritmetik Sırasında Beyinde Karmaşıklık Ve İşlevsel Topaklar
368. İz Birleştirme Problemlerinde Değişinti Matrisi Gösterimi
369. Türkçe Haber Programları için Dil Modelleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
370. Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yaklaşımları
371. Dans Figürlerinin İşitsel-görsel Analizi İçin İşitsel Özniteliklerin Değerlendirilmesi
372. Düzenlileştirilmiş Değişken Oranlı Parçacık Süzgeçleri ile Hedef Takibi
373. İnsansız Hava Araçları için Eşanlı Konumlandırma ve Haritalama
374. Normalleştirme ve İki Boyutlu Karmaşık Dalgacık Dönüşümüne Dayalı Dayanıklı Sayısal Görüntü Damgalama
376. Haber Bültenlerinde Kayan Yazı Tanıma
378. Sıralı Monte Carlo Yöntemine Dayalı Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama Algoritması
380. KAOTİK SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN ÖNGÖRÜYE DAYALI UYARLAMALI KANAL DENKLEŞTİRME YÖNTEMİ
381. Akustik Algılayıcı Ağlarında Çarpan Çizgeleri Kullanarak Hedef Konumlandırma
382. Mikroşerit Antenlerin Destek Vektör Tasarımı
383. Modified Riccati Denklemi Kullanılarak Anlık Eşik Optimizasyonu için bir Kapalı-Çözüm Geliştirilmesi
385. Yüksek Mertebeden İstatistik kullanılarak Aritmi Sınıflandırılması
386. SIMO Kanallar İçim Gözü Kapalı Haberleşme Sistem Yapıları
387. DİLİMLİ İLETİŞİM PROTOKOLLERİYLE HABERLEŞEN AĞ TABANLI KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN MESAJ ZAMANLAMA ALGORİTMALARI
388. Hiperspektral Görüntülerde Kernel Temel Bileşenleri Tabanlı Özellik Çıkartımının Sınıflandırma Başarımına Etkisi
389. Kural Tabanlı Çoklu Hipotez Takibi Yöntemi ile Görsel Hedef Takibi
390. İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi İçin Sahne Sınıflandırması
393. ÇOK KULLANICILI MIMO-OFDM SİSTEMLERDE KAYNAK TAHSİSİ
394. Çok Bakışlı İşitsel-Görsel Dans Verilerinin Analizi ve Sentezi
395. Karmaşık Haritalamaya Dayalı Gözü-Kapalı Görüntü Süper-Çözünürlüğü
396. Biometrik Doğrulama için Gizlilik Sağlayan "Sıfır Bilgi" Modeli
399. Gözetim Videolarında Nesne ve Olay Tanımlama Başarım Analizi İçin Veritabanı Oluşturulması
400. MIMO-OFDM Sistemler İçin Zamanla Değişen Kanal Kestirimi
401. Altdizilim Sinyal İşleme için Demet Uzayında Eşevreli Aradeğerleme
402. Maximum Entropy and Payload Based Intrusion Detection System the Me-PAYL
404. Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölütleme ve Şablon Eşleme Yöntemi ile Kolonik Polip Tespiti
406. Dinamik Zaman Bükmesi ve Çok Katmanlı Algılayıcı Kullanarak Hece Tabanlı Türkçe Konuşma Tanıma
407. MPEG-7 Uyumlu Video Veri Tabanları İçin Önemli Nesnelerin Otomatik Olarak Bulunması
408. Dağıtık HO-SYAO Radar Sistemlerine Uygulanan Genetik Algoritma İçin Durma Ölçütü
411. Örüntü Tanıma ve Öznitelik Seçme Yöntemleri Kullanarak Kısa Zaman Sonraki Yol Trafik Hız Öngörüsü