IEEE Telif Hakkı Formu Yükleme
  

Bildirilerin CD'de ve IEEE Xplore'da yayınlanması için her bildiri için bu formun doldurulması gerekmektedir. Lütfen doldurduğunuz formun sadece 1. sayfasını tarayarak, taranmış dosyanın ismi bildiri numarası olacak şekilde aşağıdaki alandan en geç 11 Mart 2008 tarihine kadar sisteme yükleyiniz. Lütfen form içine bildirinizin İngilizce başlığını yazınız.

Geçerli bir IEEE telif hakkı formu için:
1) Her makale için "1" adet form doldurulması,
2) Formun en azından bir yazar tarafından isim belirtilerek imzalanması (tüm yazarların imzalaması zorunlu değildir),
3) Makalenin İngilizce adının forma yazılması,
4) "Sadece" birinci sayfası tarayıcıdan geçirilerek aşağıdaki alandan en geç 11 Mart 2008 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yükleyeceğiniz dosyayı seçin:
(Dosya adı bildiri numarası olmalıdır. Örnek: 225.pdf )