19 Nisan 2008

17:30-19:00

Hoşgeldiniz Resepsiyonu

 

                     1. Gün (20 Nisan 2008)

09:00-09:30

Açılış Programı (Salon: Didyma)

09.30-10:30

Davetli Konuşmacı: Pramod K. Varshney  (Salon: Didyma)

10:30-10:45

Kahve Molası

Salon:

Didyma

Miletos

Perge

Priene

Poster (TV Salonu)

10:45-12:30

Algılayıcı Ağlar İçin Sinyal İşleme

Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma -1

Örüntü ve Nesne Tanıma -1-

Biyometrik Sistemlerde Yüz Tanıma (ÖO)

İstatistiksel Sinyal İşleme
(Poster)

12:30-13:30

Yemek Arası

13:30-15:30

İşbirlikli İletişim

Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma -2

Bilgisayarla Görü
- 1 -

Beyin Aktivitelerinde Matematiksel Kestirim ve Analiz Araçları (ÖO)

Damgalama ve Güvenlik için Sinyal İşleme
(Poster)

15:45

Didim-Milet Gezisi

 

                  2. Gün (21 Nisan 2008)

09.00-10:00

Davetli Konuşmacı:  Tsuhan Chen (Salon:  Didyma )

10:00-10:15

Kahve Molası

Salon:

Didyma

Miletos

Perge

Priene

Poster (TV Salonu)

10:15-12:15

Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim

Savunma İçin Sinyal İşleme -1

Örüntü ve Nesne Tanıma -2

Bilgisayarla Görme - İnsanda Görme: Farklar ve Benzerlikler (ÖO)

Sinyal İşleme Donanımları
(Poster)

12:15-13:15

Yemek Arası

13:15-15:15

İmge/Video Kodlama ve İletimi

Savunma İçin Sinyal İşleme -2

İmge/Video/Ses/Metin Tarama, Bulma

Optik Haberleşme (ÖO)

Biyomedikal Sinyal İşleme
(Poster)

15:15-15:30

Kahve Molası

15:30-17:10

Kaynak ve Kanal Kodlama

Zaman-Sıklık Analizi

Örüntü ve Nesne Tanıma -3

Çevresel Zeka
(ÖO)

Antenler ve Kanal modelleme, kestirme ve denkleştirme
(Poster)

17:30-18:30

SIU 2009 Toplantısı

20:00-22:30

Gala Yemeği

 

                  3. Gün (22 Nisan 2008)

09.00-10:00

Davetli Konuşmacı:  Emre Telatar (Salon:  Didyma )

10:00-10:15

Kahve Molası

Salon:

Didyma

Miletos

Perge

Priene

Poster (TV Salonu)

10:15-12:15

Ana Sponsor Sunumları
(Karel ve Turkcell)

Biyomedikal-Kalp Araştırmaları

Yüz Tanıma

İmge İşleme

İletişim Ağları
(Poster)

12:15-13:15

Yemek Arası

13:15-15:15

Kablosuz Ağlar

Biyomedikal İmge İşleme

Video İşleme

Yazılım Tabanlı Telsiz ve Uygulamaları (ÖO)

Hiperspektral Görüntü İşleme
(Poster)

15:15-15:30

Kahve Molası

15:30-17:10

Kablosuz İletişim

İnsan Makine Etkileşimi

Bilgisayarla Görü
- 2 -

Uyarlanır Sinyal İşleme

 

 

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR

 

Bilgisayarla Görü - 1

139

Bölge Tabanlı Çizge Kesik Görüntü Bölütlemesi

164

Sıradüzensel Kümeleme İçin Yeni bir Uzaklık Ölçütü

167

Yerel Öznitelikler ve Graf Eşleştirme ile Uydu Görüntülerinde Yerleşim Bölgelerinin Bulunması

181

Uzak ve Orta Dalga Boylu Kızılötesi Görüntü Kaynaşımı Amaçlı Kaynaşım Algoritmalarının
ve Kontrast İyileştirme Algoritmalarının Değerlendirilmesi

289

Çok-Bakışlı Video Dizilerinden Zamanla Değişen Yüzey Geriçatımı

331

Amaca Yönelik Ayrıt Saptama

 

 

 

Bilgisayarla Görü - 2

322

Bilgisayarlı Görü Yöntemleriyle Sürücüde Uykululuğun Sezimi

265

3- Boyutlu Orman Yangını Yayılımı Sistemi

328

Bilgisayarla Görü ile Orman Yangını Tespit Yöntemi

360

3B Gabor Çekirdekleri ile Hareket Analizi

364

Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü Kullanarak Stereo Kamera ile Üç Boyutlu Kafa Takibi

 

 

 

Video İşleme

159

Kısıtlanmış Bir-bit Dönüşümü, Seyrek Arama Noktaları ve Kısmi Hata Araması Kullanarak
Hızlı Görüntü Stabilizasyonu

204

Sınır Eşlemeye Dayalı Yarı-Saydam TV Logosu Tespiti

266

Otomatik TV Logo Tanılama

376

Haber Bültenlerinde Kayan Yazı Tanıma

145

Video Sahne Sezme İçin Çizge Temelli Bir Yaklaşım

273

H.264/AVC Videolarında Sahne Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

 

 

 

İmge/Video/Ses/Metin Tarama, Bulma

311

Yarı Denetimli Kümeleme ile Görüntü İçeriğine Açıklayıcı Not Üretme

390

İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi İçin Sahne Sınıflandırması

407

MPEG-7 Uyumlu Video Veri Tabanları İçin Önemli Nesnelerin Otomatik Olarak Bulunması

399

Gözetim Videolarında Nesne ve Olay Tanımlama Başarım Analizi İçin Veritabanı Oluşturulması

437

Resim Arama Sonuçlarının Çizge Tabanlı Bir Yöntemle Yeniden Sıralanması

174

El Yazısı Belgelerde Kelime Tabanlı Arama

 

 

 

Örüntü ve Nesne Tanıma -1

150

Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türkçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma

183

Çoklu Eşlemenin L1 Normunda Gerçekleştirilmesi

233

3B Nesne Arama için İstatistiksel Skor Tümleştirme

257

Modifiye Bitüm Görüntülerinde Gabor Öznitelikleri ile Doku Analizi

312

Yığılmış Genelleme Sınıflandırıcılarının Performans Analizi

 

 

 

Örüntü ve Nesne Tanıma -3

340

Bozulmuş Fındıkların Multispektral Görüntüleme ile Tespit Edilmesi

206

Kümeleyici Topluluklarının Başarısını Etkileyen Faktörler

216

Sınıflandırma problemlerinde sınıflandırıcı performanslarının karşılaştırılması: Eleştiri ve Öneriler

353

HSV Renk Uzayında Fraktal Boyut Kullanılarak Bitkilerin Sınıflandırılması

388

Hiperspektral Görüntülerde Kernel Temel Bileşenleri Tabanlı Özellik Çıkartımının Sınıflandırma Başarımına Etkisi

 

 

 

Örüntü ve Nesne Tanıma -2

230

Plaka Yeri Tespit Probleminin Çözümünde Genetik Algoritma Parametrelerinin Etkisi

287

Plaka Bulmada Çoklu Öznitelik Kullanma

243

Trafik Akış Hızının Hareket Vektörleriyle Belirlenmesi

411

Örüntü Tanıma ve Öznitelik Seçme Yöntemleri Kullanarak Kısa Zaman Sonraki Yol Trafik Hız Öngörüsü

232

Peşpeşe Katıştırma ile Geliştirilmiş Maliyet-Etkin Bir Parmak İzi Doğrulama Sistemi

200

Parmakizinden Yüze Geçiş: Yeni Bir Yaklaşım

 

 

 

Yüz Tanıma

134

3B Yüzlerin Ölçek ve Dönüşümden Bağımsız Öznitelikler ile Gösterilmesi

244

Kapsamlı Bir 3B Yüz İfade Veritabanı ve Esnek Kayıtlanması

336

Çoklu-çözünürlüklü Eigen ve Fisher Uzayı Tabanlı Yüz Tanıma

337

4B Ayrık Kosinüs Dönüşümü ile Yüz Tanıma

341

Renkli Histogram Eşleştirme tabanlı yeni bir Yüz Tanıma Sistemi

221

Yüz Tanıma için Yüz Özelliklerine Uyumlu Bir-bit Dönüşümü

 

 

 

Savunma İçin Sinyal İşleme -1

373

İnsansız Hava Araçları için Eşanlı Konumlandırma ve Haritalama

378

Sıralı Monte Carlo Yöntemine Dayalı Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama Algoritması

326

Melez Özyineli İki Teknikli Varış Zaman Farkına Dayalı Verici Konum Tespiti

246

Yüksek Çözünürlüklü Geliş Açısı Kestirimi için Veri Uzatmaya Dayalı Yeni Bir Yaklaşım

368

İz Birleştirme Problemlerinde Değişinti Matrisi Gösterimi

180

Çoklu Hedef İzlemede Elektronik Taarruz (ET) Sisteminin Geliştirilmesi

 

 

 

Savunma İçin Sinyal İşleme -2

332

Hedef İzleme Algoritmalarının Sualtı Ortamındaki Performans Karşılaştırması

291

Çoklu Model Parçacık Filtresi ve Etkileşimli Çoklu Model İKF’nin Manevra Yapan
Hedef Takibinde Karşılaştırması

389

 Kural Tabanlı Çoklu Hipotez Takibi Yöntemi ile Görsel Hedef Takibi

308

Görüntülemeli Kızılötesi Arayıcılar için Bir Hedef İzleme Algoritması Geliştirilmesi

372

Düzenlileştirilmiş Değişken Oranlı Parçacık Süzgeçleri ile Hedef Takibi

224

Çoklu Hedefler için Doğal Rezonans Tabanlı bir Elektromanyetik Hedef Tanıma Yönteminin
Teorisi ve Uygulaması

 

 

 

Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma -1

211

Ses Yolu Rezonans Frekanslarının Dinamik Programlama ve Kalman Süzgeci Yardımıyla İzlenmesi

231

CAN Temelli Gezgin Bir Model Aracın Ses Aktivasyon Sistemi ile Kablosuz Kontrolü

242

Bağımsız Bileşen Analizi için Düşük Maliyetli Eşzamanlı Çoklu Kanal Ses Yakalama Sistemi

277

Mikrofon Dizileri Kullanarak Tı Davinci Platformunda Akustik Kaynaklarının Uzamsal Konum Tespiti

348

NTF ile Gözü Kapalı Kaynak Ayrıştırma Başarımının Algısal Ses Kalite Kriterlerine Göre Analizi

 

 

 

Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma -2

135

Konuşmacı Tanıma Sisteminde Çapraz İlişkinin Kullanılması

317

Örnek Seyreltilmemiş Dalgacık Paket Dönüşümü-Duyusal Filtre Öbeği ve ÇM_LSG Kestirimi ile
Konuşma Pekiştirme

335

Karma Uyarımlı Doğrusal Öngörüm Kodlaması Tabanlı Fısıltılı Konuşmadan Normal
Konuşma Elde Etme Sistemi

369

Türkçe Haber Programları için Dil Modelleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

406

Dinamik Zaman Bükmesi ve Çok Katmanlı Algılayıcı Kullanarak Hece Tabanlı Türkçe Konuşma Tanıma

226

Dağıtık Yapıdaki Türkçe Sürekli Konuşma Tanıma Sisteminin Patlamalı Paket Kaybı Durumda
Başarımının İyileştirilmesi

 

 

 

Uyarlanır Sinyal İşleme

170

Simetrik Dikgenleştirme Kullanan Karmaşık ICA Algoritmalarının Yakınsama Analizi

299

Kesirli Fourier Bölgesinde LMS Tabanlı Uyarlanır Süzgeçleme Algoritmaları ile Aktif Gürültü Kontrolü

355

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Bilineer Dönüşüm ile Sayısal Süzgeçlerin Tasarımı

173

Robot Manipülatörler İçin M-ANFIS ve SA ile Modele Temelli Arıza Bulma ve Yalıtımı

370

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yaklaşımları

 

 

 

Zaman-Sıklık Analizi

149

Bir Yolcu Otobüsünün Yakıt Deposununa İlişkin Titreşim Sinyallerinin Analizi

300

Dalgacık Dönüşümü ve ROC Analizi Yardımıyla Silindirik Hedeflerin Sınıflandırılması

143

Wavelet Analiz Yöntemi Kullanılarak Doğu Anadolu Fayındaki Çizgiselliklere Bir Bakış

146

Arkeolojik Kalıntılarda Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) Kullanılarak Yapı Sınırlarının Saptanması

321

Çokyollu Ortamda Çapraz Belirsizlik İşlevi - Yön Bulma Tekniğinin Başarım Analizi

272

Dalgacık ve Yaklaşık Entropi Analizi ile Rulman Hatalarının Belirlenmesi

194

Türkiye Elektrik İletim Sistemi için Yurt Çapında Güç Kalitesi İzleme Ağı ve
Veri Değerlendirme Merkezi: Güncel Gelişmeler

 

 

 

Biyomedikal-Kalp Araştırmaları

225

Dalgacık ve Birleşik Dalgacık Paket Dönüşümü Kullanarak Kalp Aritmilerinin Sınıflandırılması

250

Aort Kapakçık Kan Akışının Kaotik Davranışının İncelenmesi

339

Kalp Hızı Değişkenliği Analizi Frekans Alanı Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemlerin
Etkilerinin Araştırılması

293

Kalp Hastalıkları Veri Tabanı için Sınıflandırma Kurallarının Bulunması

385

Yüksek Mertebeden İstatistik kullanılarak Aritmi Sınıflandırılması

346

Üç-Boyutlu Koroner Damar Parçalarının Üç Keyfi Açıdan Alınmış Anjiyo Görüntülerindeki
Kenarlardan Elde Edilmesi

 

 

Biyomedikal İmge İşleme

171

Medikal İmgelerin Standart Yeğinlik Ölçeğinde, Esnek ve Çok Çözünürlüklü Çakıştırılması

172

Doku İmgelerinin Tam Otomatik Geri Çatılması

213

Çoklu Beyin Yapılarının Bağlaşık, Parametrik Olmayan Şekil Önbilgisi Kullanılarak Bölütlenmesi

298

MR Görüntülerinden Bulanık Mantık Tekniklerini ile MS Plaklarının Bölütlenmesi

330

Kontrastı Arttırılmış Batın MR Görüntülerinin Bölütlenmesi ve Çakıştırılması

404

Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölütleme ve Şablon Eşleme Yöntemi ile
Kolonik Polip Tespiti

 

İnsan Makine Etkileşimi

371

Dans Figürlerinin İşitsel-görsel Analizi İçin İşitsel Özniteliklerin Değerlendirilmesi

237

İnsan Hareketlerin PIR-Sensor Tabanlı bir Sistemle Sınıflandırılması

279

Otomatik Konuşma Bölütlemede Dudak Görüntülerinin Kullanımı

177

Gözlük Tabanlı bir Göz Hareket Takip Sistemi

198

Türkçe Metinlerin Benzerliklerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Yöntem

 

 

 

İmge/Video Kodlama ve İletimi

179

Dağıtık Video Kodlama için Yan Bilgi Üretimi Algoritmalarının Çözümlemesi

319

Uçtan Uca Modelleme ile Kesintisiz Stereo Video İletimi

352

SVC Kodlanmış Videonun DCCP Üzerinden Akışı

358

Optimal Son-işlem veya Döngü-içi Video Süzgeçlemesi İçin Tek-boyutlu Süzgeçleme ve
Süzgeç Katsayılarının Sıkıştırılması

313

EMS (Esnek Makroblok Sıralama) Kullanarak Telli ve Telsiz İletimde Hataya Esnek Kodlama

344

Çoklu Streamli P2P Video on Demand Sistemlerin Dayanıklılık Modellemesi ve Analizi

 

 

 

 İşbirlikli İletişim

238

Röleli Kanallarda Çeşitlemenin Arttırılması: Hüzme Oluşturma ve Röle Seçimi

217

Röle Destekli Taşıttan Taşıta İşbirlikli İletişimin Performans Analizi ve Optimizasyonu

239

Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme İçin Kod Tasarımı

248

Çok Kullanıcılı Çok Antenli Sistemlerde İşbirlikli İletim

297

Yeni Karma Röle ve Kod Seçme Protokolü

259

Kullanıcı İşbirlikli Telsiz Görevdeş Ağlarda Ölçeklenebilir Video İletimi

 

 

 

Algılayıcı Ağlar İçin Sinyal İşleme

186

Gözlem Kaymalı En Büyük Olabilirlik Kestirim Yöntemi ile Hareketli Genişbant Kaynağın
Konum Kestirimi ve Takibi

290

 Dik Kanallara Sahip Bir Telsiz Sensör Ağında Kanal Kestirim Hatasının Kaynak Kestirimcisinin
Başarımına Etkisi

295

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Sesüstü Haberleşme

381

 Akustik Algılayıcı Ağlarında Çarpan Çizgeleri Kullanarak Hedef Konumlandırma

193

Kompleks Üstel İşlevlerin Parametrelerinin Radar Kara Kargaşası ve Tek Gözlem Altında
İleri Geri Doğrusal Öngörü Yöntemi Kullanılarak Kestirilmesi

 

 

 

Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim

132

Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme

162

Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi

310

Dürtün Gürültülü Ortamda V-BLAST Başarımı

393

Çok Kullanıcılı MIMO-OFDM Sistemlerde Kaynak Tahsisi

386

Simo Kanallar İçin Gözü Kapalı Haberleşme Sistem Yapıları

 

 

 

Kaynak ve Kanal Kodlama

131

Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine

258

Hız Kontrollü Doğrusal Dağılım Uzay-zaman Kodları

236

Dik Dönüşüm Matrisi Üreten Blok Dalgacık Süzgeç Katsayılarının En Dik İniş Algoritması ile Bulunması

215

Işıklılık Dönüşümü Temelli Uyumlama Kullanan Blok Hareket Kestirimi

251

İmge Kodlaması için Dalgacık Paketlerinde Küresel Gösterim

 

 

 

Kablosuz Ağlar

351

Gezgin Tasarsız Ağlar için Taşırma Tabanlı Yönlendirme Yordamı

365

Kablosuz Ağlarda Çoğagönderim için Yeni bir Yol Atama Algoritması

276

802.11 ve 802.16 Teknolojilerinin Video Aktarım Başarımlarının NS2-Evalvid Ortamında Karşılaştırması

229

IEEE 802.15.4 Standardında Garantilenmiş Zaman Dilimi Başarımı ve
Algılayıcı Düğümleri ile Eşzamanlı Veri Edinme

350

Duyarga Ağları için bir Gama Eşuyumcusu Tasarım ve Uygulaması

151

Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Akıllı Anten Tabanlı Konum Belirleme

 

 

 

Kablosuz İletişim

189

Blackman Kırmık Dalgabiçiminin Kullanıldığı Genelleştirilmiş Çoktaşıyıcılı
DD-KBÇE Sistemin Nakagami-m Sönümlü Kanallardaki BHO Performansı

325

Genetik Algoritma ile Çok Kullanıcı DFBÇ Sistemleri İçin Toplam Veri Hızı
Enbüyüklemeli Uyarlanır Alttaşıyıcı ve Bit Yerleşimi

203

OFDM Sistemler için Pilot Tabanlı Yinelemeli Kanal Kestirimi

205

Olasılık Yayılımı Algoritması Kullanarak CDMA İçin Pilot Yardımlı
Çoklu Kullanıcı Sezimi

285

Zamanla Değişen Kanallar Varlığında DS-CDMA Sistemler için İteratif Alıcı

 

İmge İşleme

165

Işığın kırılma kanununa bağlı yeni bir kenar belirleyici

304

Tümyönlü İmgelerde Kenarların ve İlgi Noktalarının Tespiti

302

HSA ile Sayısal Görüntülerde Kenar Çıkarımı için Klonal Seçme Algoritması Tabanlı
Şablon Katsayısı Öğrenimi

395

Karmaşık Haritalamaya Dayalı Gözü-Kapalı Görüntü Süper-Çözünürlüğü

128

Örtüşmüş Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Süper Çözünürlüklü Görüntü Oluşturma

182

İmge Renklendirme İçin Karma Bir Yöntem

 

 

 

 

 

POSTER SUNUMLARI

(Pano 80 x 110 (cm) dikey dikdörtgen şeklindedir.)

 

İletişim Ağları (Poster)

387

Zaman Dilimli İletişim Protokolleriyle Haberleşen Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri İçin
Mesaj Zamanlama Algoritmaları

255

Görevdeş Ağlarda Entropi Önler Algoritmalar ile Topolojiye Bağlı Bilgi Yayılımı

307

Flexray Protokolü Statik Bölütü İçin Mesaj Çizelgelenmesi

314

Dağıtık Ayrı Olaylı Denetleyiciler İçin Paylaşımlı Ortamda Haberleşme

402

En Büyük Entropi ve Yararlı Yüke Dayalı Saldırı Tespit Sistemi Me-payl

 

 

 

Güvenlik için Sinyal İşleme (Poster)

160

Meydan Okuma Karşılık Verme Protokollerini Kullanan Steganografik Haberleşme

270

Simetrik Anahtar Kripto ile Bir Parola-tabanlı Anahtar Oluşturma Protokolü

220

Anti-Mycielski Sayı Üreticinin Rastsallık Analizi

294

Sürekli-Zamanlı Kaos ile Rastgele Sayı Üreteci Tasarımı

 

 

 

İmge/Video/Ses Damgalama (Poster)

219

Azaltılmış Dinamik Aralıklı Alt Görüntü Parlaklık Değişimine Dayalı Steganografi

374

Normalleştirme ve İki Boyutlu Karmaşık Dalgacık Dönüşümüne Dayalı Dayanıklı Sayısal Görüntü Damgalama

228

Tekil Değer Ayrıştırması Temelli Uzamsal Bölge Evrensel Gizli Yazı Analizi

 

 

 

Sinyal İşleme Donanımları (Poster)

333

Kısıtlanmış 1-Bit Dönüşümü Temelli Hareket Kestirimi Algoritmasının HVTDD Yaklaşımıyla Tasarımı

212

Karekök Bölgede Çalışan Doğrusal Geçişiletkenliği Devresi

334

Devre Yapısını Değiştirmeden, İkinci Derece Fark Alıcı AB-Sınıfı Logaritmik Ortam
Evrensel Süzgecin Gerçekleştirilmesi

201

Çokfazlı-FFT Tabanlı Kanallaştırıcının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi

158

Yeni Yüksek Başarımlı CMOS Tam Farksal İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı

222

Genel Amaçlı Konik Kesit Fonksiyonlu Sinir Ağı Tümdevresi Üzerinde Obje Tanıma

 

 

 

Biyomedikal Sinyal İşleme (Poster)

154

EMG İşaretlerinin Özniteliklerinin Belirlenmesinde LBG Algoritmasının Kullanımı

191

Parametrik Olmayan Bağımsız Bileşen Algoritması Kullanılarak Anne Karnındaki Çocuğun
ECG'sinin Ayrıştırılması

240

İvmeölçerler yardımıyla Diz Eklemi Sinyallerinin Toplanması ve Analizi

367

Akıldan Aritmetik Sırasında Beyinde Karmaşıklık ve İşlevsel Topaklar

168

Hipertiroidi Teşhisi İçin Biyokimya Parametlerinden Birliktelik Kuralları Çıkarımı

281

Göğüs Kanseri İçin Temel Bileşen Analiz Yöntemi Tabanlı Uzman Teşhis Sistemi

263

Çoklu Biyodizin Hizalama Probleminde Kullanılan Amaç Fonksiyonlarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi

253

Endovasküler Müdahalelerde X-Ray Videodan Kılavuz Teli İzleme

316

Kısa Süreli Mikrodizi Serilerinin Analizi ve Biyolojik Anlamlandırması

252

Troid Görüntülerinde Doğrusaltahmin Ediciyle Görüntü Boyutlandırma Uygulamaları

 

 

 

Antenler (Poster)

153

12-Elamanlı Silindirik Mikroşerit-Yama Anten Dizini ile Yeni Bir Yapay Sinir Ağlı Yön Bulma Algoritması

275

2-Boyutlu DOA Kestirimi için Düzenli ve Düzensiz V-şekilli Dizilimler

327

Doğrusal Düzensiz Dizilerde Dizi Aradeğerlendirme ile Geniş Bant İşaretlerin Geliş Açısı Tahmininde
Renkli Gürültü Durumunun İncelenmesi

382

Mikroşerit Antenlerin Destek Vektör Tasarımı

 

 

 

İstatistiksel Sinyal İşleme (Poster)

218

Transformatör İç Arızalarının Çözümlenmesinde BBA ve TBA Yöntemlerinin Karşılaştırılması

234

Güç Kalitesi Olaylarının Sınıflandırılması İçin Öznitelik Seçimi

305

İleri Sentetik Açıklıklı Radar Görüntüleme Algoritmalarında Parametre Seçimi

296

İlintropi Kullanarak Müzik Aletlerinin Ayrıştırılması

383

Modified Riccati Denklemi Kullanılarak Anlık Eşik Optimizasyonu için bir Kapalı-Çözüm Geliştirilmesi

408

Dağıtık HO-SYAO Radar Sistemlerine Uygulanan Genetik Algoritma İçin Durma Ölçütü

166

2 Boyutlu bir Güneş Işınım Şiddeti Modeli

309

MRF ile Modellenmiş İmgelerde 2B Parçacık Süzgeci Gerçeklemesi

 

 

 

Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme (Poster)

188

Frekansa Bağlı Sönümlemeli Kanallarda Yığıt Denkleştiricinin Başarımı

345

Kör Kanal Denkleştirme İçin Bulanık Mantık Esaslı Uyarlanır Beyazlaştırma

163

TDD-MIMO Sistemleri için AR Modellemeye Dayalı Doğrusal Tahmin ile Performans İyileştirmesi

366

DD-KBÇE Sistemlerinde Frekans Tepki Şekillendirici EOK Algoritması Kullanarak Uyarlanır Kanal Kestirimi

380

Kaotik Sayısal Haberleşme Sistemlerinde Doğrusal Olmayan Öngörüye Dayalı
Uyarlamalı Kanal Denkleştirme Yöntemi

400

MIMO-OFDM Sistemler İçin Zamanla Değişen Kanal Kestirimi

 

 

 

Hiperspektral Görüntü İşleme (Poster)

155

Hiperspektral Görüntülerin Bulanık Yaklaşımlarla Bölütlenmesi

190

Hiperspektral Görüntülerin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Boyutunun İndirgenmesi ve Bölütlenmesi

267

Ampirik Kip Ayrışımı Temelli Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması

269

Hiperspektral Görüntülerin Uyarlamalı Eşik Temelli Faz Korelasyonu Kullanılarak Bölütlenmesi

292

Ön-İşlem Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerde İlgililik Vektör Makineleri ile Sınıflandırma Başarımının
Arttırılması

 

 

 

 

ÖZEL OTURUMLAR

  Çevresel Zeka
503 The CLEAR Evaluation Campaign: Lessons Learned 
306 PIR Sensörüyle Alev Tespiti
394 Çok Bakışlı İşitsel-Görsel Dans Verilerinin Analizi ve Sentezi
422 Etkileşimli Parçacık Süzgeci Yöntemi ile Kapatmaya Dayanıklı Yüz ve El Takibi
423

Basit Algılayıcı Verisiyle Tahmin Yürütme ve Voronoi Çizgesi Oluşturma

 
  Yazılım Tabanlı Telsiz ve Uygulamaları
418 Yazılım İletişim Mimarisi Uyumlu FM Dalgaşekli Uygulaması
419 Akıllı Radyo için Yazılım Tabanlı Telsiz Mimarisi
420 Akıllı Radyo Ağları İçin Bütünsel Bir Mimari
425 FPGA üzerinde Temel Bant Wimax Modem Gerçekleştirimi için Hangi Sayı Formatı Kullanılmalıdır?
433 Bilişsel Radyo ve Yazılım Tabanlı Radyo: İşaret İşleme Bakış  Açısı
427 Gezgin Kullanıcılar için İşbirlikçi Spektrum Algılama
 
   Optik Haberleşme
415

Düz Kazançlı Bir Optik Yükselteç Olarak C Band Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteç

416 Kapalı Alanlarda Sanal Temel İstasyonlar Yöntemi ile Serbest Uzay Optik Haberleşme Ağı Tasarımı 
413 Stockwell ve Sürekli Dalgacık Dönüşümleri Kullanılarak Cisimlerin 3-Boyutlu Profillerinin Belirlenmesi
438 Optik Dalga Kılavuzunda İletilen Kılavuzlanmış Modlardaki Sınır Koşullarının
Yapay Sinir Ağı (YSA) ile Modellenmesi
421 Basamak Kırılma İndisli İkili Bir Dalga Kılavuzunun TE Modunda Tekli Eşdeğer Modelinin Araştırılması
441 Optik Doğrultu Kuplöründe Veri İletimi
 
  Beyin Aktivitelerinde Matematiksel Kestirim ve Analiz Araçları
501 Sinirde Bilgi İletimi: Sinir Hücre Membranın Elektriksel Özellikleri ve Biyopotansiyeller
502 Beyin Biyofiziği ve Analitik Çoklu Yaklaşım
140 Epilepsi Nöbetinin Parametrik Güç Dağılım Analizi
428 DVM ile EEG işaretlerinin sınıflandırılmasında TBA, BBA ve DAA nın performansının karsılaştırılması
429 Elektroensefalogram (EEG) İşaretlerinin Sıkıştırılmasında Özgün Bir Yaklaşım
439 EEG İşareti Üzerinde Sara Ataklarının ve Sara Belirtisi İşaretlerin Bulunması
157 EEG Tanısında Burg Yönteminin Model Derecesi Hassasiyeti
 
   Biyometrik Sistemlerde Yüz Tanıma
431 Yerel İkili Örüntü Ortamında Yerel Görünüme Dayalı Yüz Tanıma
432 Çoklu Gauss Karışım Modeli Tabanlı Yüz Öznitelikleri Bulma Algoritması
434 Stereo Görüntü ve Yapısal Işık Kaynağı Kullanarak 3B Yüz  Geriçatımı
435 3B Çakıştırmanın Altuzay Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemlerine Etkisi
436 İfadeye Dayanıklı 3B Yüz Tanıma için Parçaya Dayalı Kayıtlama
379 İnsan Yüzlerinde 2B Nirengi Noktalarının Otomatik Saptanması
 
  Bilgisayarla Görme - İnsanda Görme: Farklar ve Benzerlikler
436 İnsan ve Bilgisayarda Retinotopi ve Görsel Seçici Dikkat
440 Nesne Tanımada Anlambilimsel ve Bağlamsal Sınıflandırmanın  Önemi: Bilgisayarla Görme ve
İnsanda Görme Alanlarındaki Çalışmalar
442 Bilgisayar ve İnsanda Renkli Görme