Finale Kalan Ödül Adayları
turkish  english
Alper Atalay Ödülü Adayları:
 • 139 - Bölge Tabanlı Çizge Kesik Görüntü Bölütlemesi
 • 164 - Sıradüzensel Kümeleme İçin Yeni bir Uzaklık Ölçütü
 • 167 - Yerel Öznitelikler ve Graf Eşleştirme ile Uydu Görüntülerinde Yerleşim Bölgelerinin           Bulunması
 • 266 - Otomatik TV Logo Tanılama
 • 289 - Çok-Bakışlı Video Dizilerinden Zamanla Değişen Yüzey Geriçatımı
 • 322 - Bilgisayarlı Görü Yöntemleriyle Sürücüde Uykululuğun Sezimi
 • 340 - Bozulmuş Fındıkların Multispektral Görüntüleme ile Tespit Edilmesi
 • 364 - Ölçekten Bağımsiz Öznitelik Dönüşümü Kullanarak Stereo Kamera İle Üç Boyutlu Kafa           Takibi
 • 411 - Örüntü Tanıma ve Öznitelik Seçme Yöntemleri Kullanarak Kısa Zaman Sonraki Yol Trafik           Hız Öngörüsü
IEEE Öğrenci Ödülü Adayları:
 • 132 - Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme
 • 162 - Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi
 • 211 - Ses Yolu Rezonans Frekanslarının Dinamik Programlama ve Kalman Süzgeci Yardımıyla           İzlenmesi
 • 217 - Röle Destekli Taşıttan Taşıta İşbirlikli İletişimin Performans Analizi ve Optimizasyonu
 • 275 - 2-Boyutlu DOA Kestirimi için Düzenli ve Düzensiz V-şekilli Dizilimler
 • 297 - Yeni Karma Röle ve Kod Seçme Protokolü
 • 321 - Çokyollu Ortamda Çapraz Belirsizlik İşlevi - Yön Bulma Tekniğinin Başarım Analizi
 • 365 - Kablosuz Ağlarda Çoğagönderim için Yeni bir Yol Atama Algoritması