Bildiri Sunumları için Yazarlara Yol Gösterici Bilgiler
 
SÖZLÜ OTURUMLAR
 • Her bildirinin sunumu için 20 dakika ayrılmıştır. Bu sürenin yaklaşık 15 dakikası sunum, 5 dakikası da soru-cevap ve değişim içindir.
 • Lütfen sunumlarınızı hazırlarken çok küçük puntolu yazılardan kaçının.
 • Miletos, Perge, Priene salonlarının tavanları görece alçak olduğundan bu salonlarda sunum yapacak katılımcıların yansıları hazırlarken sayfaların alttan %25'ini boş bırakmaları tavsiye edilmektedir.
 • Her oturum odasında sunumlar için kullanılmak üzere bir bilgisayar ve veri projektörü bulunacaktır (tepegöz bulunmayacaktır). Bilgisayarda özellikle MS Windows işletim sistemi, MS Office 2003 ve Adobe Acrobat Reader programları yüklü olup, CD-ROM ve USB port mevcut olacaktır.
 • Lütfen sunumunuzu bir USB çubuğunda getiriniz (sunumunuzdan çağrılan animasyon, film vs. dosyalarını da çekmeyi unutmayınız). Sunumunuzu oturumunuzdan önceki kahve arası ya da öğle yemeği arası sırasında oturumunuzun yapılacağı odadaki bilgisayara kopyalayınız.
 • Lütfen oturum başlamadan önce kendinizi oturum başkanınıza tanıtınız ve hangi bildiriyi sunacağınızı bildiriniz.
 
POSTER OTURUMLARI
 • Poster oturumu boyunca yazarlardan en az birinin posterin başında olması gerekmektedir.
 • Sunumun biçimi esnek olmakla beraber, postere yaklaşan katılımcı gruplarına 5-10 dakikada bildirideki çalişmanın anlatılması, sonra da katılımcıların soru ve ilgilerine göre daha detaylı bir fikir alışverişine girilmesi beklenmektedir.
 • Poster panolarının boyutları 75 cm (yatay) x 105 cm (dikey) olacaktır. Bu boyutlara uyacak biçimde hazırlanıp basılmış, tek parçalı ya da çok parçalı posterinizi kurultaya getirmeniz beklenmektedir. Posterinizdeki yazıların 1 metre kadar uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte ve kalınlıkta olduğuna emin olunuz.
 • Posterinizi oturumunuzdan önceki kahve arası ya da oğle yemeği arası sırasında oturumunuzun yapılacağı TV Salonundaki panolardan boş olan birine asınız. Posterlerin panolara asılması için bantlar oturum salonunda bulunacaktır.
 • Çalışmanızla ilgili olarak, posterinizi destekler nitelikte sonuç/demo/animasyonları dilerseniz getireceğiniz bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir donanım ile sunabilirsiniz.
 • Oturum bittikten sonra lütfen posterinizi panodan sökünüz.