◊ Anasayfa   ◊ Diyarbakır   ◊ Dicle Üniversitesi   ◊ IEEE   ◊ İletişim  
Bildiri Konuları

Bildiri konuları Sinyal İşleme ve İletişim olmak üzere iki temel alanda düzenlenmiştir.

Sinyal İşleme

S01. Sinyal İşleme Kuramı S14. İmge İşleme
S02. İstatistiksel Sinyal İşleme S15. Video İşleme
S03. Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme S16. İmge Basımı ve Sunumu
S04. Uyarlanır Sinyal İşleme S17. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma
S05. Dizilim ve Çok Kanallı Sinyallerin İşlenmesi S18. İmge/Video/Ses Damgalama
S06. Algılayıcı Ağlar için Sinyal İşleme S19. Çokluortam Sinyal İşleme
S07. Zaman-Sıklık Analizi S20. Biyomedikal Sinyal İşleme ve
S08. Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma   Biyoenformatik
S09. Bilgisayarla Görü S21. Biyometrik Sinyal İşleme
S10. Örüntü ve Nesne Tanıma S22. Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme
S11. Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme S23. Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme
S12. İnsan Makine Etkileşimi S24. Sinyal İşleme Donanımları
S13. Sinyal-İmge Elde Etme ve Oluşturma S25. Sinyal İşleme Eğitimi
İletişim

İ01. İletişim Kuramı İ06. İmge/Video Kodlama ve İletimi
İ02. İletişim Ağları İ07. Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
İ03. Telsiz İletişim İ08. Antenler
İ04. Çokluortam İletişimi İ09. Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
İ05. Kaynak ve Kanal Kodlama İ10. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim
IEEE 18.Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi (SIU 2010) - Diyarbakir