◊ Anasayfa   ◊ Diyarbakır   ◊ Dicle Üniversitesi   ◊ IEEE   ◊ İletişim  
Davetli Konuşmacılar

Metin Akay, PhD (Bio)

Founding Chair and Professor
John S Dunn Endowed Chair
Department of Biomedical Engineering
Cullen College of Engineering
University of Houston
Houston, TX 77204-5060

Konuşma Başlığı: Advances in Neural Engineering

Abstract: Neural engineering is an emerging discipline to understand the organizational principles and underlying mechanisms of the biology of neural systems and to study the behavior dynamics and complexity of neural systems in nature. In this presentation, we will briefly overview the recent developments in this emerging field, Neural Engineering from neurogenesis to neurochips. Then we will discuss the ongoing research activities at the Neural Engineering and Informatics Lab at UH. We focus on our recent finding about the relative contributions of maturation to the dynamical behavior of respiration during ontogeny in the neonate and the underlying mechanisms of the respiratory network.

Prof. Dr. Erdal Arıkan (Bio)

Department of Electrical and Electronics Engineering
Bilkent University,
TR-06800 Bilkent,
Ankara, Turkey
Web: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~arikan/

Konuşma Başlığı:
Kanal Kutuplaşması ve Kutupsal Kodlama

Özet: C. E. Shannon, meşhur kanal kapasitesi teoremi ispatlarken yapıcı olmayan bir ispat tekniği kullanmıştır. Bu ispat, kapasiteye erişen kodların varlığını ispatlarken, belirli bir kodun iyi olduğunu göstermek yerine, bir kod kümesinden rastgele seçilen bir kodun büyük olasılıkla iyi olacağıını göstermektedir. "Rastlansal kodlama" adı verilen bu yöntem, iyi kodların var olduğunu -- hatta hemen her kodun iyi olduğunu -- ortaya koymaktadır. Ancak paradoksal olan, Shannon'ın 1948 yılında yayınladığı bu ispattan sonraki yıllarda, yoğun çabalara rağmen, iyi kodlar inşası için düşük karmaşıklıklı bir algoritma bulunamamış olmasıdır. Bu durum "tüm kodlar iyidir, düşünebildiklerimiz hariç!" şeklinde özetlenmiştir. Kanal kutuplaşması, Shannon teoremine yapıcı bir ispat getirmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, ilk defa kapasiteye eriştiği ispat edilebilen spesifik bir dizi kod üretmektedir. Kutupsal kodlar adı verilen bu kodlar, kapasiteye erişebilmenin yanında, düşük karmaşıklıklı kodlama ve kod-çözme algoritmalarına da sahiptirler. Sayısal sinyal işleme açısından kutupsal kodların ilgi çekici bir özelliği, bu kodların hızlı dönüşüm teknikleriyle yakından ilgili olmasıdır. Bu konuşmada, kanal kutuplaşması ve kutupsal kodların kuramsal ve uygulamaya yönelik çeşitli yönleri ele alıncaktır.
IEEE 18.Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi (SIU 2010) - Diyarbakir