◊ Anasayfa   ◊ Diyarbakır   ◊ Dicle Üniversitesi   ◊ IEEE   ◊ İletişim  
Özel Oturumlar

Kabul edilen özel oturumlar
Konu Başlıgı: Optik Haberleşme
Düzenleyici(ler): Yrd.Doç.Dr. N. Özlem Ünverdi, Yıldız Teknik Üniversitesi
>>> Ayrıntılı bilgi
>>> Sunulacak Bildiriler
Konu Başlıgı: Çevresel Zeka Teknolojileri ve Sosyal Sinyal İşleme
Düzenleyici(ler): Dr. Oya Aran, Idiap, İsviçre
Dr.Albert Ali Salah, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda
>>> Ayrıntılı bilgi
>>> Sunulacak Bildiriler
Konu Başlıgı: Akıllı Radyo Sistemleri için Bilgi Kuramı ve Sinyal İşleme Teknikleri
Düzenleyici(ler): Yrd.Doç.Dr. Sinan Gezici, Bilkent Üniversitesi
>>>Ayrıntılı bilgi
>>> Sunulacak Bildiriler
Konu Başlıgı: Zaman-Frekans Bölgesinde İşaret İşleme ve Uygulamaları
Düzenleyici(ler): Prof.Dr. Aydın Akan, İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Lütfiye Durak, Yıldız Teknik Üniversitesi
>>>Ayrıntılı bilgi
>>> Sunulacak Bildiriler
Konu Başlıgı: Haberleşme Teknolojisinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını
Konuşmacı: Dr.Cebrail TAŞKIN, Türk Telekom Strategy and Business Development
>>>Ayrıntılı bilgi


SİU-2010 kurultay kapsamında konularda özel oturumlar yapılması hedeflenmektedir. Özel oturum düzenlenmesindeki amaç benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi suretiyle bu alana ilgi çekmek ve paylaşımı artırmaktır. Kurultay programında sözlü, poster ve panel tarzındaki özel oturumlara yer verilmesi planlanmaktadır.
Özel Oturumlar için Önemli Tarihler

Özel Oturum Önerilerinin Gönderilmesi : 4 Aralık 2009
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması : 12 Şubat 2010
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi : 12 Mart 2010

Özel Oturum Düzenleyicileri İçin Bilgiler

Özel oturum düzenlemek isteyen araştırmacıların oturum önerilerini 4 Aralık 2009 tarihine kadar ozeloturum@siu2010.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu öneride açıklık getirilmesi gereken konular aşağıda özetlenmiştir.

Özel oturum konu başlığı ve düzenleyicilerin isimleri

Önerilen konunun sinyal işleme uygulamaları ile bağlantısı ve önemi

Makale veya konuşma daveti gönderilmesi planlanan araştırmacıların isimleri

Özel oturumun tarzı (sözlü / poster / panel)

Sözlü oturumlarda 5-6 makale, poster tarzı oturumlarda 10-12 bildiri sunulması öngörülmüştür. Bildiri sayısına göre aynı konuda bir veya birden fazla oturum düzenlenebilir.

Panel tarzı oturumlarda yayımlanmak üzere sunulan bildiriler bulunmayacaktır. Bu oturumlar katılımcıların yapacakları yaklaşık 10 ar dakikalık konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle sona erecektir. Oturumun düzenleyicisi aynı zamanda panel başkanı olacaktır.

Bilimsel alana katkısı ve içeriği açısından SİU standartlarına uygun bildirilerin seçilmesi oturum düzenleyicilerinin sorumluluğundadır. Ancak, içeriğin SİU-2010 düzenleme kurulunun beklentilerine uymaması halinde oturum iptal edilebilir.
IEEE 18.Sinyal Isleme ve Iletisim Uygulamalari Kurultayi (SIU 2010) - Diyarbakir