Öğrenci Ödülleri

SİU'larda geleneksel olarak IEEE En İyi Bildiri Ödülü ve Alper Atalay Ödülü olmak üzere iki farklı isimde ödüller verilmektedir.

IEEE Öğrenci Ödülleri

SİU 2011 kapsamında ilk yazarı öğrenci olan bildiriler arasından IEEE ödül kurulunca seçilen aşağıdaki bildiriler sırasıyla birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülünü almıştır:

  1. Yeni Bir Değişken Adım Büyüklüklü Yumuşak Karar Geri Beslemeli Kör Denkleştirici
    Merve Abide Demir; Ali Özen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  2. Çok Bileşenli Sinyallerin Analizi için Destek Bölge Uyarlamalı Hermite-Gauss Açılımı
    Yaşar Kemal Alp; Orhan Arıkan; Umut Özertem (Bilkent Üniversitesi)
  3. Olasılıksal Sistemler için Gözlenebilirlik Ölçütü
    Yüksel Subaşı; Mübeccel Demirekler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Alper Atalay Ödülü

1998 yılında kaybettiğimiz değerli öğrencimiz Alper Atalay anısına konulan Alper Atalay SİU En İyi Öğrenci Makale Ödülü yapay görme ve/veya örüntü tanıma konularında yapılan en iyi öğrenci çalışmalarına verilecektir.Alper Atalay ödülü için finale kalan bildiriler, aday öğrenci bildirileri arasından;

S7. Örüntü ve Nesne Tanıma
S8. Bilgisayarla Görü
S10. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma ve Damgalama
S13. İnsan Makine Etkileşimi

konularında olup hakemlerden en yüksek notu alanlar arasından seçilerek belirlenecektir. Finale kalan bildiriler bir jüri tarafından tekrar değerlendirilip içlerinden ilk üçe girenler kurultay gala yemeği sırasında ilan edilecek ve ödül alacaktır.