Bildiri Konuları

Kurultay aşağıda listelenen temel konular üzerinde gerçekleşen çalışmaları kapsayacaktır.

Sinyal İşleme

S01. Sinyal İşleme Kuramı
S02. İstatistiksel Sinyal İşleme
S03. Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme
S04. Uyarlanır Sinyal İşleme
S05. Dizilim ve Çok Kanallı Sinyallerin İşlenmesi
S06. Algılayıcı Ağlar için Sinyal İşleme
S07. Zaman-Sıklık Analizi
S08. Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
S09. Bilgisayarla Görü
S10. Örüntü ve Nesne Tanıma
S11. Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme
S12. İnsan Makine Etkileşimi
S13. Sinyal-İmge Elde Etme ve Oluşturma
S14. İmge İşleme
S15. Video İşleme
S16. İmge Basımı ve Sunumu
S17. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma
S18. İmge/Video/Ses Damgalama
S19. Çokluortam Sinyal İşleme
S20. Biyomedikal Sinyal İşleme
S21. Biyoinformatik
S22. Biyometrik Sinyal İşleme
S23. Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme
S24. Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme
S25. Sinyal İşleme Donanımları
S26. Sinyal İşleme Eğitimi
S27. Radar Sinyal İşleme
S28. Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için Sinyal İşleme
S29. Diğer (Sinyal İşleme)

İletişim

İ01. İletişim Kuramı
İ02. İletişim Ağları
İ03. Telsiz İletişim
İ04. Çokluortam İletişimi
İ05. Kaynak ve Kanal Kodlama
İ06. İmge/Video Kodlama ve İletimi
İ07. Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
İ08. Antenler
İ09. Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
İ10. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim
İ11. Diğer (İletişim)