Bildiri Formatı

 • Bütün bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
 • Bildiriler Türkçe "Özetçe" ve İngilizce "Abstract" içerecektir.
 • Bildiri 4 sayfadan uzun olmamalıdır.
 • PDF formatındaki bildirinin boyutu 8 MB'ı aşmamalıdır.
 • Basımda ve CD-ROM üzerinde en iyi görüntüyü sağlamak icin bildirinin yazımında Times-Roman fontlarının kullanılması tercih edilmelidir.
 • Bildirinin biçimi şöyle olmalıdır:
  • En fazla 4 sayfa (A4)
  • Tek satır boşluklu
  • İki sütun
  • Siyah baskı
  • CD'de kullanılmak üzere sunumlar renkli hazırlanabilir ancak gri düzey baskı için bilgi kaybı olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Bildiri içerisinde, şekil ve tablo alt yazıları da dahil olmak üzere, en az 9 punto yazı yüzü kullanılmalıdır.
  • Sayfa numaraları kullanılmamalıdır.
  • İlk sayfada, bildiri başlığı, yazarların isimleri ve adresleri iki sütuna ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
  • Bütün yazılı ve çizili içerik 170 mm x 235 mm içerisinde olmalıdır.
  • Sol kenar boşluğu 20 mm.
  • Sütunlar arası boşluk 10 mm.
  • Sütun genişliği 80 mm.
  • Üst kenar boşluğu 25 mm (ilk sayfa dışında, ilk sayfanın üst kenar boşluğu 30 mm olmalıdır.)
  • Bildirinizi göndermeden önce beyaz kağıt üzerine basıp, bildiri biçemine uygunluğunu kontrol ediniz.

Bildiri örnek dosyaları

Örnek dosyalar birden fazla adres sütunu için hazırlanmıştır. Eğer yazar veya yazarlar tek bir adrese sahip iseler adres sütun sayarını bire indirmelidirler.

.pdf

.doc

Latex için gerekli dosyaları aşağıda bulabilirsiniz.

.rar

Latex derleyicisi olarak Miktex'i, editör olarak da WinEdt yada TeXworks 'ü kullanabilirsiniz.