Prof. Dr. Abdelhak M. Zoubir

Institute of Telecommunications, TU Darmstadt.
Oda: S3 / 06 / 254
Tel:: + 49 6151-16 4595 Faks:+ 49 6151-16 3778
E-posta: zoubir(at)spg.tu-darmstadt.de
Konu: The bootstrap Paradigm in Signal Processing: Estimation, Detection and Model Selection

Abdelhak M. Zoubir is a Fellow of the IEEE and IEEE Distinguished Lecturer (2010- 2011). He received his Dr.-Ing. from Ruhr- Universität Bochum, Germany in 1992. He was with Queensland University of Technology, Australia from 1992-1998 where he was Associate Professor. In 1999, he joined Curtin University of Technology, Australia as a Professor of Telecommunications and was Interim Head of the School of Electrical& Computer Engineering from 2001 until 2003. In 2003, he moved to Technische Universität Darmstadt, Germany as Professor of Signal Processing and Head of the Signal Processing Group. His research interest lies in statistical methods for signal processing with emphasis on bootstrap techniques, robust detection and estimation and array processing applied to telecommunications, radar, sonar, car engine monitoring and biomedicine. He published over 300 journal and conference papers on these areas. Professor Zoubir was Technical Chair of the 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing (SSP 2001), General Co-Chair of the 3rd IEEE International Symposium on Signal Processing& Information Technology (ISSPIT 2003) and of the 5th IEEE Workshop on Sensor Array and Multi-channel Signal Processing (SAM 2008). He is the Technical Co-Chair of ICASSP-14 to be held in Florence, Italy. Dr Zoubir was an Associate Editor of the IEEE Transactions on Signal Processing from 1999-2005 and he currently serves on the Editorial Boards of the EURASIP journals Signal Processing and the Journal on Advances in Signal Processing (JASP). Since 2009 he has been a Member of the Senior Editorial Board of the IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing. He is the Chair (2010-2011) of the IEEE SPS Signal Processing Theory and Methods and a Member of the IEEE SPS Technical Committee Sensor Array and Multi-channel Signal Processing (SAM) (since 2007). He was the Guest Co-Editor of 3 special issues, one of which is on the bootstrap that appeared in the IEEE Signal Processing Magazine in 2007.

Prof. Dr. Reha Civanlar

Özyeğin Üniversitesi
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tel: +90 216 559 2320
E-posta: Reha.Civanlar(at)ozyegin.edu.tr
Konu: Ölçeklenebilir video kodlama: Tarihçesi ve uygulamaları

Prof. Dr. M. Reha Civanlar Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 1979 ve 1981'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, Doktora derecesini Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 1984'de North Carolina State Üniversitesi'nden aldı.

Halen Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanıdır. Ayrıca Vidyo Inc., U.S.A ., ve Argela Tech. Inc., Türkiye, şirketlerinin danışma kurulu üyesidir. Özyeğin Üniversitesi'ne katılmadan önceki iki yıl Palo Alto, California'daki DOCOMO Laboratuarlarında Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgisayar Ağları ve Medya Araştırma Laboratuarı Direktörü olarak görev yaptı. 2002-2006 arasında Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Ziyaretçi Profesör olarak bulundu. 1991 yılından itibaren çeşitli pozisyonlarda görev yaptığı AT&T Araştırma Laboratuarlarında en son Görsel İletişim Araştırma Bölümü Başkanıydı. Bundan önce de Bell Laboratuarları Pixel Makineleri bölümündeydi. İş hayatına NCSU’daki İletişim ve Sinyal İşleme Merkezinde araştırmacı olarak başlamıştı.

Dr. Civanlar'ın çok sayıda yayını, uluslararasi standartlara katkıları, ve 40'tan fazla patenti bulunmaktadır. 1985'de IEEE ASSP Grubunun en iyi makale (Senior Paper) ödülünü aldı. Araştırma alanları arasında paket video sistemleri, iletişim ağları, özellikle Internet ve mobil bazlı sistemler üzerinde video ve çok ortamlı iletişim, video sıkıştırma, 3DTV, ve yeni jenerasyon Internet sayılabilir.

Kendisi Fulbright araştırmacısı olup Sigma Xi grubu üyesidir. IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Multimedia, Journal of Applied Signal Processing ve EURASIP Image Comm. dergilerinde editör olarak hizmet vermiştir. IEEE MMSP ve MDSP teknik kurulları üyeliği yapmıştır. Dr. Civanlar 2005'de IEEE Fellow'u oldu.

Prof. Dr. Erdal Panayırcı

Kadir Has Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tel: +90 212 533 6532
E-posta: eepanay@khas.edu.tr
Konu: Mobil Telsiz İletişim Sistemlerinde İleri Sinyal İşleme Teknikleri

Prof. E. Panayırcı, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini birlikte Elektronik Mühendisliği alanında 1964 'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve Doktora derecesini Elektrik ve Sistem Mühendisliği alanında 1971'de Michigan State Üniversitesi'nden almıştır. Şu anda Kadir has Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Prof Panayırcı, 1975-1999 arasında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde, Telekomünikasyon Anabilim Dalı başkanı ve 2000-2005 arasında da Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu yıllar süresinde, ayrıca, başta TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü olmak üzere NETAŞ ve ALCATEL-TELETAŞ gibi Türkiyenin önde gelen telekomünikayon kuruluşlarının AR&GE bölümlerinde yarı-zamanlı danışman olarak önemli projelerde çalışmış ve katkılarda bulunmuştur.

1980-1981 yılları arasında Fulbright-Hays Fellow and a NATO Senior Scientist olarak Michigan State Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir, 1990-1991 de New Jersey Institute of Technology, İletişim ve Sinyal İşleme Araştırma Merkezinde, 1998-2000 de Texas A&M Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Konuk Profesör olarak çalışmıştır. 2008-2009 de Princeton Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünde Research Fellow olarak görev yapmış ve özellikle gelecek kuşak çok yüksek mobilitede çalışabilen iletişim sistemleri (WIMAX, LTE) için yeni kanal kestirim, kanal denkleştirme, veri sezim algoritmalarin geliştirilmesi üzerinde araştırmalarını sürdürmüştür. Geliştirdikleri algoritmalar için Princeton Üniversitesi tarafından üç patent başvurusu yapılmıştır. Prof. Panayırcı 2005 yılından beri 6th and 7th Avrupa Çerçeve Programı tarafından desteklenen NEWCOM ve WIMAGIC projelerinin Kadir Has Üniversitesindeki yürütücülük görevini sürdürmektedir. Son yıllarda yoğunlaştığı araştırma konuları, iletişim kuramı, sayısal alıcılarda eşzamanlama, kanal kestirimi, denkleştirme, ve veri sezimi, çok taşıyıcılı sistemler ve kodlmalı uzamsal modulasyon teknikleridir. Kendinin uluslarası saygın bilimsel dergilerde ve konferas kitaplarında yayınlanmış çok sayıda çalışması ve Principles of Integrated Maritime Surveillance Systems (Boston, Kluwer Academic Publishers, 2000) adlı ortak yazarlı bir kitabı bulunmaktadır.

Prof. Panayirci, 1995-1999 yılları arasında IEEE Transactions on Communications’da editorlük ve 2005-2008 yılları arasında da IEEE Fellow Seçici Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. Bunların yanında, bir çok uluslararası saygın konferansın Teknik Kurul Üyeliğini, IEEE International Conference on Communications (ICC2006)’ın ve 2010 IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC2010)’un Teknik Program Başkanlığını yapmıştır. Prof Panayırcı 2007 yılında Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülünü almıştır. Kendisi 2001’de IEEE Fellow ve 2005’de de IEEE Life Fellow ünvanına sahip olmuştur.