Menu 
VPA
Computer Vision And Pattern Analysis Laboratory Home Page  Home
People  People
Publications  Publications
Publications  Databases
Contact Information  Contact
Research
Supported Research Projects  Supported Research Projects
Research Activites  Research Activites
Research Groups
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.
Medical Vision and Analysis Group  Medical Research Activities
Biometrics Research Group  Biometrics Research Group
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.MISAM - Machine Intelligence for Speech Audio and Multimedia.
Knowledge Base
  Paper Library
Elektro-Okülogram (EOG) Kullanılarak Bilgisayar Faresinin Hareket Ettirilmesi / Movement of Computer Mouse with Electro-Oculography (EOG) (in Turkish)
Authors: Didem Ağaç, Yiğit Can Arın, Engin Ay, Can Ümit Bekar, Gizem İnak, Namık Karahan, Kerem Seyid, Ali Özgür Argunşah
Published in: Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (Biyomut 2006)
Publication year: 2006
Abstract: Bu proje ile hedeflenen, insan Elektrookülogram (EOG) sinyallerini kullanarak gerçekleştirilebilecek kontrol mekanizmalarının yaratılmasıyla ellerini kullanamayan (örn. ALS hastaları) insanlar için alternatif bir insan-bilgisayar arayüzü tasarlayabilmektir. Tasarlanan sistem iki boyutta bilgisayar faresi hareketlerinin göz hareketleri ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Faredeki karar verme tuşlarının yerini ise ardı ardına kırpılan göz kapaklarının yarattığı sinyaller almaktadır.

The target of this project is to create an alternative way of human-computer interface for people who can not use their hands (e.g. ALS patients) to control any device. The designed system will be able to control two dimensional mouse cursor movements by moving the eyes of a human. Mouse buttons are going to be simulated by blinking the eyes.
 

Home Back