Menu 
VPA
Computer Vision And Pattern Analysis Laboratory Home Page  Home
People  People
Publications  Publications
Publications  Databases
Contact Information  Contact
Research
Supported Research Projects  Supported Research Projects
Research Activites  Research Activites
Research Groups
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.
Medical Vision and Analysis Group  Medical Research Activities
Biometrics Research Group  Biometrics Research Group
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.MISAM - Machine Intelligence for Speech Audio and Multimedia.
Knowledge Base
  Paper Library
İki Noktada Teğetler Kullanarak Görüntü Tabanlı Görsel Geri Beslemeli Kontrol ile Düzlemsel Şekil Hizalama (in Turkish)
Authors: E. Ozgur, M. Unel
Published in: TOK’07 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı
Publication year: 2007
Abstract: Bu bildiride, düzlemsel şekilleri hizalamak için iki noktada
teğetlerden (bitangent) faydalanan görsel geri beslemeli kon-
trol stratejileri sunulmuştur. Bitangentları elde etmek için bir
eğrinin dışbükey zarfından (convex-hull) yararlanılmıştır. İmge
nitelik vektörü bitangent noktalarından oluşturularak görsel
kontrolde kullanılmıştır. 7 serbestlik dereceli Mitsubishi PA10
robotu üzerinde gerçekleştirilen deneylerönerilen metodun
geçerliliğini göstermiştir.
 

Home Back