Menu 
VPA
Computer Vision And Pattern Analysis Laboratory Home Page  Home
People  People
Publications  Publications
Publications  Databases
Contact Information  Contact
Research
Supported Research Projects  Supported Research Projects
Research Activites  Research Activites
Research Groups
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.
Medical Vision and Analysis Group  Medical Research Activities
Biometrics Research Group  Biometrics Research Group
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.MISAM - Machine Intelligence for Speech Audio and Multimedia.
Knowledge Base
  Paper Library
SAR Goruntuleri icin Bolge Tabanli bir Hedef Tespit Yontemi (A Region-based Target Detection Method for SAR Images)
Authors: Fatih Nar, Can Demirkesen, O. Erman Okman, Müjdat Çetin
Published in: IEEE Conference on Signal Processing, Communications, and their Applications, Antalya, Turkey, April 2011 (in Turkish)
Publication year: 2011
Abstract: English abstract - Automatic target detection methods for synthetic aperture radar (SAR) images are sensitive to image resolution, size of the target to be detected, clutter complexity, and speckle noise level. A robust automatic target detection method needs to be less sensitive to the above factors. In this study, a constant false alarm rate (CFAR) based automatic target detection method which can find a target and its heterogeneous clutter independent of the image resolution and the target size has been developed. The proposed method provides efficient memory usage and low computational complexity.
Turkish abstract - Sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntülerinde otomatik hedef tespit yöntemleri görüntünün çözünürlüğüne, tespit edilmesi istenen hedefin boyutuna, parazit yankı karmaşıklığına ve benek gürültü seviyesine duyarlıdır. Gürbüz bir otomatik tespit yönteminin ise yukarıda sayılan etkenlere daha az duyarlı olması istenir. Bu çalışmada hedef ve hedefin karmaşık arka plan bölgesini görüntünün çözünürlüğünden, hedefin büyüklüğünden bağımsız olarak bulan sabit yanlış alarm oranı tabanlı bir otomatik hedef tespit yöntemi geliştirilmiştir. Önerilen yöntem etkin hafıza tüketimi ve düşük hesaplama karmaşıklığı sağlamaktadır.
  download full paper
Download

Home Back