Menu 
VPA
Computer Vision And Pattern Analysis Laboratory Home Page  Home
People  People
Publications  Publications
Publications  Databases
Contact Information  Contact
Research
Supported Research Projects  Supported Research Projects
Research Activites  Research Activites
Research Groups
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.
Medical Vision and Analysis Group  Medical Research Activities
Biometrics Research Group  Biometrics Research Group
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.MISAM - Machine Intelligence for Speech Audio and Multimedia.
Knowledge Base
  Paper Library


Tubitak 108E126: Kanser Tedavi Takibi icin Yeni Medikal Image Analizi Metotları

Project LeaderGozde Unal
Project SupervisorGozde Unal
Project Team
  • Gozde Unal (Principal Investigator)
  • Aytul Ercil (Consultant)
  • Prof. Dr. Kayıhan Engin (Anadolu Medical Center)
  • Dr. Kutlay Karaman (Anadolu Medical Center)
  • Andac Hamamci (PhD student)
  • Suheyla Cetin (MSc Student)
  • Ali Demir (MSc Student)
Supporting Organizations TUBITAK

ContactGozde Unal Send e-mail

Start Date2009.02.01
End Date2012.02.01
StatusCompleted
Project Description
Günümüzde gelismis ve gelismekte olan Türkiye gibi ülkelerde kanser hastalıgı insanlarda önde gelen ölüm nedenlerindendir. Kanser tedavisinin non-invaziv izlenmesi ve degerlendirilmesi Manyetik Rezonans Görüntüleme-MRG yöntemi için önemli bir alandır. Kanser hastalıgının tedavisinin izlenmesinde tümör yanıtının ve tümör yükünün ölçülmesi tedavinin ve hastalıgın klinik seyrinin hekim tarafından degerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Ancak, halen tümörün tedaviye verdigi yanıtı ölçecek akıllı araçlar bulunmamaktadır. Su anda klinik ortamda MRG tümör yanıtı çoğunlukla görsel olarak veya elle isleyerek ölçülmektedir. Bu projede geliştirilecek olan medikal imge analizi metotları MR görüntülemeye seyir takip bilgisi saglayıp kanser tedavisi sürecinin klinik ortamda izlenmesine yardımcı olacaktır.
Resulting Papers
In the framework of the "Kanser Tedavi Takibi icin Yeni Medikal Image Analizi Metotları" project, the following papers are published:

Home Back Make a Comment