Menu 
VPA
Computer Vision And Pattern Analysis Laboratory Home Page  Home
People  People
Publications  Publications
Publications  Databases
Contact Information  Contact
Research
Supported Research Projects  Supported Research Projects
Research Activites  Research Activites
Research Groups
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.
Medical Vision and Analysis Group  Medical Research Activities
Biometrics Research Group  Biometrics Research Group
SPIS - Signal Processing and Information Systems Lab.MISAM - Machine Intelligence for Speech Audio and Multimedia.
Knowledge Base
  Paper Library


Tubitak 112E320: Beyinsapı Beyaz Cevher Yolaklarının Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Değişimlerinin Difüzyon Tensör Görüntüleme Ile Analizinde Yeni Matematiksel Bilgisayar Yöntemleri

Project LeaderGozde Unal
Project SupervisorGozde Unal
Project Team
  • Prof. Dr. Uğur Türe (Yeditepe Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Researcher)
  • Zeynep Fırat (Yeditepe Üniversitesi Radyoloji Bölümü)
  • Devran Uğurlu (SU, PhD Student)
  • Rıza Alp Güler (SU, MSc Student)
Supporting Organizations TUBITAK

ContactGozde Unal Send e-mail

Start Date2013.04.01
End Date2016.04.01
StatusCompleted
Project Description
İnsan vücudundaki başlıca motor ve duyu bağlantılarının beyinsapından geçmesi nedeniyle beyinsapı lezyonları nörocerrahide çok önemli ve zorlu bir problemdir. Beyinsapı cerrahisindeki ilerlemeler ve son 10 sene içindeki radyolojik gelişmeler ile hastanın ameliyat öncesi tıbbi görüntülerinden ve özellikle Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleri (DMRG) ve Difüzyon Tensör Görüntüleri (DTG)’den yararlanılması, cerrahın ameliyat planlamasına son derece yardımcı olmaktadır.

Beyinsapının önemli bir bağlantı yolu olması nedeniyle beyin sapı lezyonlarının cerrahi planlamasının yapılmasında ve ameliyat sonrası durumun öncesine göre değerlendirilmesinde, beyinsapındaki başlıca yolaklardan kortikospinal yolak (CST) ve medial lemniscus (ML) yolağının lezyonlar ile etkileşiminin anlaşılması klinikte önemli yer tutmaktadır.

Bu projede beyinsapından geçen beyaz cevher liflerinin yapısının DMRG'den niceleştirilmesi ve ardından ameliyat öncesi ve sonrasında yolakların yapısal ve yönsel değişiminin sayısal olarak belirlenmesine yönelik matematiksel yöntemler tasarlanması ve bilgisayar destekli olarak geliştirilmesidir. Bu teknikler, yapısal lif bilgisinin nörolojik bulgularla karşılaştırılmasına ve ameliyat-öncesi ve ameliyat-sonrası arası değişim analizlerinin niceliksel olarak yapılmasına imkan verecektir. Ayrıca ameliyat öncesi görüntüden elde edilen yapısal lif bilgisi ve lezyon yüzeylerinin birlikte görselleştirilmesi cerrahi-planlamaya ve navigasyona yardımcı olacaktır. Amaçlanan tüm bu teknikler hastanın tedavisinin ve takibinin daha iyileştirilmesine yol açacaktır.

Home Back Make a Comment